icon

关于恢复专业技术人员计算机应用能力考试的通知


   自8月1日起,我省将恢复专业技术人员计算机应用能力考试工作。请各位考生及时关注各考区考试通知,积极配合服从考试防疫相关检查和监测,结合自身情况选择合适考区参加考试。


                                湖南省人事考试院

                                2020年07月24日